komail
31 مرداد 1401 - 10:13

شهرآفتاب برای برگزاری نمایشگاه‌ها آماده نیست/ دولتی‌ها گوش شنوا ندارند

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: نامه نگاری به ریاست محترم جمهور برای برگزاری نمایشگاه ها در شهرآفتاب کفایت نمی کند چرا که دولتی ها نمی خواهند گوش کنند. احمد صادقی در واکنش به برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در شهر تهران و نامه نگاری با ریاست محترم جمهور گفت: نامه نگاری به ریاست محترم جمهور برای برگزاری نمایشگاه ها در شهرآفتاب کفایت نمی کند چرا که دولتی ها نمی خواهند گوش کنند و اگر می خواستند دستورات قبلی را اجرا می کردند. صادقی افزود: یکی از اختیارات ریاست شورا این است که افرادی که از مصوبات شورا تمکین نمی کنند می توان از آنها شکایت کیفری و حقوقی کرد و ورود دستگاه قضا به این موضوع خالی از لطف نیست. صادقی بیان کرد: نکته دوم، بحث آمادگی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب است ، واقعا اگر بخواهند نمایشگاه ها را در این فضا برگزار کنند آیا آمادگی این ظرفیت وجود دارد، این موضوع باید بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم نشان می دهد متاسفانه آمادگی و ظرفیت خیلی از کارها در شهر آفتاب وجود ندارد. پیشتر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفته بود که شهرآفتاب آماده است و کار خود را انجام می دهد. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری
شناسه خبر: 635557