komail
08 بهمن 1401 - 18:46

سرمایه اجتماعی نقطه تلاقی دولت و احزاب است

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: سرمایه اجتماعی نقطه تلاقی دولت و احزاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مرادی در همایش خانه احزاب با محوریت آسیب شناسی دو انتخابات اخیر، اظهار داشت: احزاب به عنوان حلقه واسط نظام سیاسی با جامعه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور ادامه داد: سرمایه اجتماعی نقطه تلاقی دولت و احزاب است.

وی افزود: احزاب باید به شکل شفاف و عالمانه بر دولت نظارت کنند و ریل گذار و بیان کننده مطالبات مردم باشند و همچنین پل ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم باشند.

مرادی عنوان کرد: فقدان اراده برای حل مسائل در گذشته باعث شده است که دولت سیزدهم انبوهی از مشکلات را به ارث ببرد که به آن باید تحریم‌های اقتصادی را هم اضافه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت مرد میدان و مقاومت و مرد دیپلماسی و مذاکره است لذا مهمترین اولویت دولت این است که دچار دوقطبی‌های گذشته نشود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1003257