komail
26 مهر 1401 - 15:55

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی کارکنان شهرداری

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی، آموزشی و دانشی کارکنان شهرداری تهران، جهت شناسایی توانمندها و استعدادهای کارکنان شهرداری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الفت پور با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه شهریاران فرصت مناسبی برای کشف استعداد کارکنان و ارتقا سرمایه انسانی است، گفت: این دستاوردها باید در قالب کتاب، اختراع، اکتشاف و نوآوری انجام شده باشد که می‌تواند با شماره ثبت یا بدون ثبت باشد. رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: کارکنان صاحب اثر می‌توانند کاربرگ را از واحد آموزش محل خدمت خود دریافت کرده و تا روز یکشنبه پانزدهم آبان به انضمام مستندات آثار از طریق واحد آموزش محل خدمت خود به این مرکز ارسال کنند. کاربرگوی اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۹۶۰۱۶۹۷۱ تماس حاصل کنند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 790016